Aktualno

GLOBALGAP:  Proizvodnja primarne hrane, standard sigurnosti hrane

Bit i svrha GLOBAGAP-a:

GLOBALGAP/EUREPGAP   Proizvodnja primarne hrane, standard sigurnosti hrane i dobre  poljoprivredne  prakse, sustav zahtjeva i kriterija u kojima su sadržani svi procesi poljoprivredne proizvodnje i upravljanja proizvodima (skladištenje, pakiranje).


Primarni proizvođači hrane, tvrtke za preradu poljoprivrednih proizvoda, trgovački lanci i dobavljači, osim zadovoljenja zakonskih obveza, dužni su zadovoljiti i zahtjeve koji su postavljeni od strane kupaca.
Trgovci i tvrtke za preradu poljoprivrednih proizvoda koji kupuju primarne proizvode u cilju minimiziranja rizika osmislili su jedan jedinstven sustav pod imenom EUREPGAP certifikat koji svi  dobavljači obvezatno moraju imati za svoje proizvode.
Zahvaljujući uspješnom širenju certifikacijske sheme među primarnim proizvođačima preuzele su ga i mnoge zemlje izvan EU. Sustav je na temelju praktičnih iskustava revidiran i više puta proširivan, a iz razloga široke primjene mijenja ime u GLOBALGAP.


GLOBALGAP je jedinstven sustav koji obuhvaća osnovne i specijalizirane zahtjeve procesa uzgoja usjeva i/ili stoke. Gradi se na bazi modularne nadogradnje koji je primjenljiv na sve tipove poljoprivrednih proizvoda. U svakom gospodarstvu uvodi se modul za svaku djelatnost, kojom se dano gospodarstvo bavi.Trenutačni aktualni natječaji u poljoprivredi:
http://www.umvp.eu/aktualis


Ovdje je idejni plan naše nove uredske zgrade čije se ostvarenje očekuje 2018/2019.

Tijekom izrade planova posebna pozornost posvećena je modernom izgledu zgrade i ambicioznim arhitektonskim rješenjima.
Naše novo sjedište omogućit će maksimalizaciju i optimizaciju radnih procesa, što će ostvariti gotovo savršene radne uvjete svih zaposlenika.