Aktualno

GLOBALGAP: primarni standard za zagotavljanje varnosti pridelovanja živil

Bistvo in cilj GLOBALGAP:

GLOBALGAP/EUREGAP je primarni sistem za zagotavljanje varnosti pridelovanja živil, sistem pogojev zahtev in izvajanja Dobre Kmetijske Prakse, ki vključuje vse postopke kmetijske pridelave ter ravnanja s pridelki (shranjevanje, pakiranje).   


Primarna podjetja za pridelavo živil, kot so predelovalne tovarne in dobavitelji trgovskih verig, morajo z vidika kakovosti in varnosti poleg zakonskih obveznosti ustrezati tudi zahtevam kupcev.
Trgovska in predelovalna podjetja, ki odkupujejo prvotne pridelke, so z namenom zmanjšanja tveganja sestavila enoten sistem zahtev z imenom EUREGAP, ki so ga dobavitelji obvezani upoštevati.
Ta sistem zahtev se je hitro razširil v krogu prvotnih pridelovalcev, prevzelo pa ga je tudi znatno število držav izven EU. Sistem je bil na podlagi praktičnih izkušenj že večkrat spremenjen in razširjen, njegovo ime pa so z ozirom na široko uporabo spremenili v GLOBALGAP.


GLOBALGAP zajema tako splošne pogoje gospodarjenja kot posebne zahteve v zvezi s procesi gojenja rastlin in/ali živali. Zasnovan je modularno, tako da se v vsakem posebnem primeru prilagaja konkretni dejavnosti. Pri vsaki veji gospodarstva se uporabi tisti modul, ki ga izvaja sama dejavnost.


Aktualni kmetijski razpisi:
http://www.umvp.eu/aktualis


Tukaj je dizajn naše nove pisarne, ki bo gotova leta 2018/2019.

Med načrtovanjem smo si še posebej prizadevali, da bi nova zgradba v vseh pogledih sledila modernim, k cilju usmerjenim gradbenim trendom.
Naša nova lokacija bo izpopolnila in optimizirala izoblikovanje delovnih procesov, hkrati pa ponudila zaposlenim popolno delovno mesto.